Formålet

Formålet med Billedskolen er først og fremmest at lære og udvikle børns og voksnes interesse for at tegne og male, så man der igennem kan fordybe sig i kunstens verden.

Ligeledes gennem besøg på kunstmuseer og gennem kunsthistorie at få viden om kunstens udvikling gennem tiderne.

 Elevarbejde               Elevarbejde

Jeg vil gerne fastslå, at man ikke behøver at være "kunstner" for at melde sig ind på Billedskolen.

Alle mennesker er i besiddelse af kreative evner, alle er bare ikke klar over det. Så kom med frisk mod, jeg skal nok hjælpe og vejlede så godt jeg formår.